Griekse leeskring

Deze cursus start opnieuw vanaf 14 januari 2023!

Iedereen die (ooit) Grieks volgde in het middelbaar onderwijs, ook al gaat het maar om twee jaar, is welkom in deze cursus.

De eerste lessen bieden een korte opfrissing van de grammatica: vormleer en zinsleer. Het is wenselijk deze opfrissing in te studeren. Tijdens de daaropvolgende lessen lezen en becommentariëren we teksten van de allergrootsten: Homeros, Sappho, Herodotos, Sophokles, Plato. (lees meer)

Programma

De leeskring is gespreid over twee schooljaren. Na één jaar heb je een overzicht gekregen van de volledige Griekse literatuur in de Oudheid, en het jaar erna krijg je weer een volledig overzicht, maar met andere teksten. De volgorde waarin je dus die twee jaar kan volgen speelt dus geen rol.
Studie van het klassieke Grieks is een noodzakelijk onderdeel van een brede culturele en intellectuele vorming en werpt zijn vruchten af op de persoonlijkheid van de cursist.

Lesgever

Kris De Boel

studeerde klassieke filologie (lic. aan UGent), filosofie (bach. aan KULeuven) en godsdienst (graduaat aan HDGI Gent). Aan de Sint-Bavohumaniora te Gent geeft hij klassieke talen en godsdienst; in het bijzonder geeft hij al jarenlang Grieks aan de hogere jaren. Ook publiceert hij en geeft hij lezingen over filosofie.

Praktisch

Begin- en einddatum: 14/01/2023 tot 22/04/2023
Lesmomenten: 12 zaterdagen, telkens van 10.00u. tot 12.15u
Maximum aantal deelnemers: 20
Locatie: Universiteit Gent, Campus Boekentoren, Rozier 44, 9000 Gent
Kostprijs: 150 euro