FAQs

Wat is Domus Classica ?

Domus Classica is een onafhankelijke organisatie van gedreven classici. Tot voor kort waren we verbonden aan het Centrum voor Historische Talen; om logistieke redenen werd een samenwerkingsverband aangegaan met de Humanities Academie van de Universiteit van Gent.

Domus Classica wil klassieke talen opnieuw toegankelijk maken voor een breed publiek. In eerste instantie bieden we cursussen Latijn en Grieks aan in verschillende niveaus. Op langere termijn kunnen ook lezingen en korte cursussen aangeboden worden over meer algemene onderwerpen betreffende de Oudheid.

Meer info over de concrete invulling van onze activiteiten vindt u onder Aanbod.

Welke activiteiten organiseert Domus Classica?

Domus Classica organiseert cursusreeksen en lezingen die allemaal verband houden met Latijn en Grieks en met de antieke beschaving.

We bieden volgende lessenreeksen aan:

  • Latijn voor beginners niveau 1 en 2
  • Grieks voor beginners niveau 1 en 2
  • Latijnse leeskring
  • Griekse leeskring;

In de loop van het academiejaar worden ook korte cursussen over diverse onderwerpen die verband houden met de antieke cultuur gepland.

Voor wie zijn de cursussen bedoeld?

De activiteiten die Domus Classica organiseert, zijn voor volwassenen van alle leeftijden, voor iedereen die zich wil verdiepen in de Griekse en/of Latijnse taal, en in de antieke geschiedenis en cultuur in het algemeen.

U kan bij Latijn of Grieks steeds kiezen voor een beginnerstraject of een cursus voor gevorderden (leeskring).

Op de pagina Aanbod vindt u een gedetailleerd overzicht van de lesinhoud per cursus of leeskring.

Hoe schrijf ik me in voor een cursus of lezing?

Vermits Domus Classica nauw samenwerkt met de Humanities Academie van de UGent, verlopen alle inschrijvingen en betalingen via het facultair platform van de Humanities Academie: https://humanitiesacademie.ugent.be

De procedure is bekend: als cursist klik je bij de cursus die je wenst te volgen op ‘toevoegen aan winkelmandje’. Daarna doorloop je alle stappen om een account aan te maken en de bestelling af te ronden. Eenmaal afgerond, krijg je een bevestiging van bestelling in je mailbox en een verzoek om te betalen

Inschrijven is mogelijk tot 7 werkdagen voor de start van de activiteit.

Waar vinden de activiteiten plaats?

Onze lessen vinden plaats op de Campus Boekentoren, Universiteit Gent, Rozier 44 te 9000 Gent.

Worden de veiligheidsvoorschriften omtrent corona gerespecteerd?

Al onze activiteiten worden coronaveilig georganiseerd: we nemen de social distancing in acht, ontsmetten regelmatig het meubilair en zorgen voor voldoende verluchting.

Inzake coronamaatregelen volgen wij voor de cursusreeksen het systeem van het onderwijs.

Wat doe ik als een cursus is volgeboekt?

Als een cursus is volgeboekt, wordt een wachtlijst aangelegd. Zodra een plaats vrijkomt nemen we contact met u op, zodat u alsnog aan een cursusreeks of lezing kan deelnemen.

Controleer ook regelmatig onze website of de pagina van de Humanities Academie. We vermelden daarop regelmatig wanneer we nieuwe activiteiten inplannen.

Ik wens af te zien van mijn inschrijving. Wat doe ik?

De voorwaarden hiertoe vind je op https://humanitiesacademie.ugent.be/faq

Let op: bij annulatie minder dan 7 dagen voor de aanvang van de activiteit is geen terugbetaling meer mogelijk.

Wat als een cursus of lezing wordt afgelast?

Onder bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld omwille van een beperkt aantal inschrijvingen of om organisatorische redenen) kan het gebeuren dat een cursus of lezing worden afgelast.

U wordt hiervan tijdig op de hoogte gebracht.

Indien er annulaties gebeuren tijdens de reeks, door ziekte of overmacht, wordt meestal gekeken om de les op een later tijdstip te herplannen.

Wordt er een syllabus of gedrukte cursus voorzien?

Er wordt door de lesgevers gezorgd voor het nodige lesmateriaal, dat inbegrepen is in de cursusprijs.

Ik volgde in het middelbaar een richting met klassieke talen en zou mijn kennis van toen graag weer opfrissen. Welke cursus volg ik het best?

Domus Classica biedt lessen Latijn en Grieks aan voor beginners en leeskringen voor gevorderden.

Voor de beginnerscursussen niveau 1 is geen enkele voorkennis vereist.

In principe kan u aansluiten bij onze leeskringen zodra u over een basiskennis beschikt, ook al is die aan opfrissing toe. Sinds dit jaar wordt er evenwel ook een inloopcursus van vier lessen georganiseerd, waarbij vooral de vormleer van naamwoord en werkwoord versneld wordt opgefrist, om nadien aan te sluiten bij de gewone leeskring. Wie toch nog onzeker is, kan ook overwegen in de beginnerscursus Latijn of Grieks niveau 2 in te stappen; overleg met de lesgever is hierbij wel aangewezen.

Al onze lesgevers beschikken overigens over een ruime ervaring in het middelbaar en/of hoger onderwijs. U bent dus in goede handen!

Wordt van de cursisten verwacht dat ze thuis studeren of voorbereiden, bijvoorbeeld het instuderen van woordenschat en grammatica?

Niets moet, maar enige herhaling of studie van aangebrachte grammatica strekt wel tot aanbeveling.

Wordt een reeks lessen afgesloten met een proef?

Neen. Er wordt ook geen getuigschrift of diploma uitgereikt. Indien gewenst kan wel een attest van deelname gevraagd worden.