Docenten

Sofie Baekelandt

studeerde klassieke filologie aan de UGent en is sinds september 2022 aan de slag als leerkracht klassieke talen in het Bernarduscollege te Oudenaarde. Door haar grote passie voor Grieks en Latijn zal ze nu ook de avondcursus Grieks voor beginners doceren.

David Bauwens 

(°1980) studeerde klassieke filologie aan de UGent. De voorbije 17 jaar gaf hij Latijn en Grieks in verschillende scholen doorheen het Vlaamse land. Hij woont in Gent met zijn vrouw Barbara (leerkracht geschiedenis) en hun drie katten. Tot zijn vele interessegebieden behoren o.a. historische linguïstiek (met een focus op Indo-Europees), muziek (van klassiek tot experimenteel) en film (idem).

Kris De Boel – voorzitter

(°1964) studeerde klassieke filologie (lic. aan UGent), filosofie (bach. aan KULeuven) en godsdienst (graduaat aan HDGI Gent). Aan de Sint-Bavohumaniora te Gent geeft hij klassieke talen, filosofie en godsdienst; in het bijzonder geeft hij al jarenlang Grieks aan de hogere jaren. Ook publiceert hij en geeft hij lezingen over filosofie.

Dirk De Gheest 

(°1956) was 39 jaar leraar Latijn, geschiedenis en politieke vorming op het Sint-Lievenscollege in Gent. Gelukkig getrouwd met Anne, ook classica (zij Leuven, hij Gent), voor haar pensioen pedagogisch directeur in Sint-Franciscus Evergem. Vader van Liesbeth, met wie hij vooral een grote belangstelling deelt voor politiek en Europa.

Pierre De Groote – secretaris

is licentiaat klassieke filologie (UGent) en geeft Latijn en Grieks aan de Sint-Bavohumaniora te Gent.

Geert Kentane

Komt uit Lierde en gaf 40 jaar Latijn en Grieks in Ninove. Hij was ook 20 jaar pedagogisch begeleider klassieke talen. Vanaf september 2022 is hij met pensioen.

Myriam Lammertijn – penningmeester

is licentiaat klassieke filologie (UGent, 1980) en kandidaat Oosterse filologie (UGent, 1992). Haar grote interesse voor oude en moderne talen blijkt uit de getuigschriften die ze behaalde voor Hettitisch, licenties Vedisch en Oudindisch, middeleeuws Latijn, Roemeens en Spaans. Als leerkracht Grieks en Latijn was ze tot aan haar pensioen (2018) verbonden aan het College-ten-Doorn in Eeklo. Ze vond het belangrijk om haar leerlingen via toneel-, taal- en andere culturele projecten te wijzen op de aanzienlijke erfenis van de oude talen en hun beschaving. Sinds 2013 is ze als vrijwilliger werkzaam op de redactie van het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten (UGent).

Mieke Lietaert

gaf 40 jaren les Latijn en Grieks in het Lyceum OLV van Vlaanderen in Kortrijk en is sedert september 2014 ook pedagogisch begeleider klassieke talen

Rosine Van Oost – coördinatie

(°1954) studeerde klassieke filologie aan de UGent en heeft als leerkracht klassieke talen en esthetica een ruime staat van dienst in het onderwijs. Daarnaast werkte ze een tiental jaar op het Vlaams Departement van Leefmilieu, Natuur en Energie rond thema’s zoals milieueducatie, klimaat en duurzame ontwikkeling. Het was al jaren een droom om de klassieke talen toegankelijk te maken voor het brede publiek.