Privacybeleid

Domus Classica hecht belang aan de bescherming van uw privésfeer. In deze privacyverklaring willen we informatie geven over welke persoonlijke gegevens we verzamelen en hoe wij ermee omgaan. Hoewel de meeste informatie op deze website beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, worden er bij uitwisseling van informatie omtrent inschrijvingen voor de activiteiten (cursusreeksen, lezingen, nieuwsbrief..) soms wel om persoonlijke informatie gevraagd.

Domus Classica behandelt alle persoonsgegevens die u invult met respect voor uw privésfeer. Het volgt hiervoor de Europese Verordening ‘General Data Protection Regulation’ van 25 mei 2018 (afgekort: GDPR).

Domus Classica kan te allen tijde het privacybeleid wijzigen of aanpassen. Zorg er dus voor dat je deze pagina regelmatig raadpleegt.

Van wie verzamelt Domus Classica de persoonlijke gegevens en welke zijn deze gegevens?

Domus Classica verzamelt en verwerkt de gegevens van natuurlijke personen met wie ze een rechtstreekse of onrechtstreekse relatie heeft, gehad heeft of in de toekomst wenst te hebben.

1. Cursisten

Van cursisten verzamelen we de voornaam, naam, postadres, mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer, (vroeger) beroep en diploma, en geboorteplaats en –datum. Deze zijn noodzakelijk voor de inschrijving aan een activiteit en de verdere opvolging. Gsm-nummers worden ook opgevraagd zodat we je in dringende gevallen steeds kunnen contacteren met betrekking tot de activiteit waarvoor je bent ingeschreven. Je bankrekeningnummer is noodzakelijk bij het annuleren van activiteiten zodat wij het door jou gestorte bedrag kunnen terugbetalen. Voor statistische redenen wordt ook soms je geboorteplaats en –datum genoteerd.

2. Lesgevers en sollicitanten

Van lesgevers en sollicitanten worden dezelfde gegevens als voor cursisten verzameld. Van lesgevers wordt ook het rijksregisternummer opgevraagd, wat noodzakelijk is voor de verwerking van samenwerkingsakkoorden en contracten. Van sollicitanten verzamelen en bewaren wij ook de doorgestuurde curriculum vitae’s zodat deze steeds kunnen geraadpleegd worden met het oog op toekomstige samenwerkingen.

Als u de gegevens verstuurt, geeft u Domus Classica toestemming om ze te gebruiken voor zijn werking. Zolang u zich niet uitschrijft, kunnen uw gegevens bewaard worden. Wanneer u zich uitschrijft, worden uw gegevens verwijderd.

Waarvoor moeten de persoonsgegevens dienen?

De verzamelde gegevens dienen alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben gekregen, d.i.

  • het organiseren van cursusreeksen en lezingen;
  • het versturen van nieuwsbrieven en andere relevante informatie;
  • het uitnodigen voor activiteiten;
  • het onderhouden van de cursistenlijsten.

Delen van de gegevens

De lijsten met gegevens van de cursisten zijn enkel bekend bij de bestuursleden en de lesgevers.

Je persoonlijke gegevens worden niet doorgespeeld aan derden. De uitzondering hierop vormen de activiteiten met partners met wie we een samenwerking zijn aangegaan. De naam van de partner wordt steeds vermeld bij de activiteit zodat de deelnemer hiervan op de hoogte is.

In geen enkel geval worden de persoonlijke gegevens gebruikt in het kader van commerciële activiteiten. U bent op geen enkele manier identificeerbaar, ook niet via cookies.

Je rechten inzake de bescherming en verwerking van gegevens:

  • U hebt op elk moment recht op inzage, wijziging of verwijdering van de persoonsgegevens die wij bij u verzamelen.
  • Recht op uitschrijven of aanpassen van de dienst nieuwsbrief. Onderaan elke nieuwsbrief vind je een mogelijkheid om uit te schrijven.
  • Recht op bezwaar
  • Recht op vergetelheid of het verwijderen van je gegevens. Dit recht kan enkel uitgeoefend worden voor zoverre zij de uitvoering van administratieve of contractuele verplichtingen niet onmogelijk maakt. Dit betekent dat je als cursist niet ‘vergeten’ kan worden zolang er nog activiteiten zijn waarvoor je ingeschreven bent. Ben je een lesgever, dan betekent dit dat je gegevens niet gewist kunnen worden zolang er met onze organisatie een contractuele verbintenis is.
  • Recht op intrekken van de toestemming om je gegevens bij te houden of te verwerken.
  • Recht op beperking van verwerking

Wij controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen hebt hierover of contact met ons wil opnemen, kan dat via info@huisvooroudetalen.be