Latijn voor beginners niveau 1

Nieuwe cursusreeks vanaf 10 januari 2023!

Deze reeks van 16 lessen Latijn, lopend van begin januari tot midden mei, is bedoeld voor volwassenen die eerder niet de kans hadden kennis te maken met de rijkdom van deze oude taal”.

Programma

Cursisten mogen zich verwachten aan een taalbad in de Latijnse morfologie en grammatica, gekruid met een aantal tekstfragmenten in hun historische context: thema’s zijn o.a. de Romeinse geschiedenis zelf, de Romeinse kijk op vreemdelingen, de dood, slavernij, de plaats van de vrouw, filosofie, de roman…En dat alles via citaten, graffiti, grafschriften of vereenvoudigde uittreksels uit de antieke literatuur. Wie de smaak te pakken krijgt kan het volgend jaar  kiezen voor een niveau 2, waar de spraakkunst verder zal worden uitgespit en de teksten iets complexer worden.
Deze iets versnelde cursus heef tot doel de deelnemers min of meer op hetzelfde niveau te brengen van de cursisten die in september zijn gestart, en zal zich dus wat sterker toespitsen op de taalverwerving.
Voor de cursisten die reeds startten in september 2022 om donderdag voormiddag bij Dirk De Gheest of op donderdagavond bij Jolien De Smet, zijn de inschrijvingen open voor het tweede semester van dit academiejaar (12 lessen – kostprijs 150,00 euro)

Lesgever

Geert Kentane

Komt uit Lierde en gaf 40 jaar Latijn en Grieks in Ninove. Hij was ook 20 jaar pedagogisch begeleider klassieke talen. Vanaf september 2022 is hij met pensioen.

 

Praktisch

Begin- en einddatum: 10/01/2023 tot 16/05/2023
Lesmomenten: 16 dinsdagen van 14u30 tot 17u
Maximum aantal deelnemers: 20
Locatie: Universiteit Gent, Campus Boekentoren, Rozier 44, 9000 Gent
Kostprijs: 200 euro