Latijnse leeskring

Ben ook jij nooit de hemelbestormende vlucht van de jonge Icarus vergeten of de donkere tochten naar de geheimnisvolle onderwereld? Of wil je verwijlen bij de wereldwijze liederen van de grote Romeinse dichters? In onze leeskring gaan de deuren van de antieke wereld weer voor je open.

Wie ooit Latijn heeft gevolgd in het middelbaar onderwijs, ook al gaat het slechts om twee jaar, is welkom op deze cursus.

Programma

 

De cursus van 16 lessen wordt door 3 lesgevers gegeven en is qua moeilijkheidsgraad heel geleidelijk opgebouwd. Zo zal doorheen het academiejaar alle basisgrammatica stelselmatig worden opgefrist en verdiept via een passende tekstselectie.

We lezen steeds een keuze uit de klassieke auteurs in de grondtekst: Ovidius, Catullus, Seneca, Vergilius, Horatius, Tacitus… We maken je wegwijs in het specifieke literaire taalgebruik, in metriek en klankkleur en laten je iets horen van de grote muzikaliteit van het poëtisch Latijn. Dit jaar viel de keuze op gedaanteverwisselingen van Ovidius, de Latijnse roman met name Satyricon van Petronius, en een mozaïek van natuurbeelden uit de Georgica van Vergilius.

Klinkende namen hoeven niet af te schrikken: we nemen je woord voor woord bij de hand en brengen je stilaan weer thuis in de Latijnse woordenschat en taalrijkdom. Leesplezier staat voorop!

Lesgever

David Bauwens/Geert Kentane/Mieke Lietaert

David Bauwens

(°1980) studeerde klassieke filologie aan de UGent. De voorbije 17 jaar gaf hij Latijn en Grieks in verschillende scholen doorheen het Vlaamse land. Hij woont in Gent met zijn vrouw Barbara (leerkracht geschiedenis) en hun drie katten. Tot zijn vele interessegebieden behoren o.a. historische linguïstiek (met een focus op Indo-Europees), muziek (van klassiek tot experimenteel) en film (idem).

Geert Kentane

Komt uit Lierde en gaf 40 jaar Latijn en Grieks in Ninove. Hij was ook 20 jaar pedagogisch begeleider klassieke talen. Vanaf september 2022 is hij met pensioen.

Mieke Lietaert

gaf 40 jaren les Latijn en Grieks in het Lyceum OLV van Vlaanderen in Kortrijk en is sedert september 2014 ook pedagogisch begeleider klassieke talen

 

 

Praktisch

Begin- en einddatum: 17/09/2024 tot 04/02/2025
Lesmomenten: 16 dinsdagen, van 18u30 tot 20u45
Maximum aantal deelnemers: 20
Locatie: Blaisantkerk,Blaisantvest 37, 9000 Gent
Kostprijs: 200 euro