Latijnse leeskring

De inschrijvingen voor deze cursus zijn afgesloten.

Ben ook jij nooit de hemelbestormende vlucht van de jonge Icarus vergeten of de donkere tochten naar de geheimnisvolle onderwereld? Of wil je verwijlen bij de wereldwijze liederen van de grote Romeinse dichters? In onze leeskring gaan de deuren van de antieke wereld weer voor je open.

Programma

Wie ooit Latijn heeft gevolgd in het middelbaar onderwijs, ook al gaat het slechts om twee jaar, is welkom op deze cursus.
Voor wie voor de eerste maal deelneemt, organiseren we een korte inloopcursus van 4 lessen, waarbij de basisgrammatica in sneltempo wordt opgefrist, in het bijzonder de morfologie van naamwoord en werkwoord. Hierna kan je aansluiten bij de leeskring.
Je kan je dus inschrijven voor 24 lessen (met grammaticale opfrissing, start in september) of voor 20 lessen (zonder opfrissing, start in oktober).

In de leeskring lezen we klassieke auteurs in de grondtekst: Ovidius, Catullus, Seneca, Vergilius, Horatius, Tacitus… We maken je wegwijs in het specifieke literaire taalgebruik, in metriek en klankkleur en laten je iets horen van de grote muzikaliteit van het poëtisch Latijn.

Het komende academiejaar (2022-2023) staat vooral Vergilius’Aeneis centraal en de betekenis van deze tekst voor de latere literatuur- en cultuurgeschiedenis. In het tweede deel van de leeskring word je ooggetuige van het jaar 63 v.Chr. wanneer de populist Catilina zijn volgelingen toespreekt en de historicus Sallustius hem uiteindelijk laat sterven als een typisch Romeins aristocraat. We besluiten de leeskring met twee filosofische lessen (Erasmus).

Klinkende namen hoeven niet af te schrikken: we nemen je woord voor woord bij de hand en brengen je stilaan weer thuis in de Latijnse woordenschat en taalrijkdom. Leesplezier staat voorop!

Lesgever

Rosine Van Oost en Anke Van Haudenhuyse

Rosine Van Oost

(°1954) studeerde klassieke filologie aan de UGent en heeft als leerkracht klassieke talen en esthetica een ruime staat van dienst in het onderwijs. Daarnaast werkte ze een tiental jaar op het Vlaams Departement van Leefmilieu, Natuur en Energie rond thema’s zoals milieueducatie, klimaat en duurzame ontwikkeling. Het was al jaren een droom om de klassieke talen toegankelijk te maken voor het brede publiek.

Anke Van Haudenhuyse

(°1985) is in 2007 afgestudeerd als licentiaat in de taal- en letterkunde: Latijn & Grieks aan de Vrije Universiteit Brussel. In datzelfde jaar begon ze ook les te geven als leerkracht Latijn en dat doet ze nu nog steeds. Niet alleen de literatuur van de oudheid behoort tot haar interessegebied (met bijzondere aandacht voor het genre van het epigram en de satire), maar ook recentere auteurs kunnen haar bekoren. Zo is ze grote fan van Godfried Bomans en P.G. Wodehouse.

 

Praktisch

Begin- en einddatum: 19/09/2022 tot 24/04/2023
Lesmomenten: 24 maandagen, telkens van 18.00u. tot 20.15u. De inloopcursus start op 19/09/2022, de leeskring start op 17/10/2022
Maximum aantal deelnemers: 20
Locatie: Universiteit Gent, Campus Boekentoren, Rozier 44, 9000 Gent
Kostprijs: per academiejaar: inloopcursus+leeskring: 300 euro / enkel leeskring: 250 euro