Stuurgroep

  • Rosine Van Oost (ondervoorzitster en coördinator klassieke talen) studeerde klassieke filologie aan de UGent en heeft als lerares klassieke talen en esthetica een ruime staat van dienst in het onderwijs. Daarnaast werkte ze een tiental jaar op het Vlaams Departement van Leefmilieu, Natuur en Energie rond thema’s zoals milieueducatie, klimaat en duurzame ontwikkeling.
    rosine.vanoost@gmail.com

  • Myriam Lammertyn is licentiate klassieke filologie (UGent) en kandidaat Oosterse filologie (UGent). Haar grote interesse voor oude en moderne talen blijkt uit de getuigschriften die ze behaalde voor Hettitisch, Vedisch en Oudindisch, middeleeuws Latijn, Roemeens en Spaans. Als lerares Oudgrieks en Latijn was ze verbonden aan het College-ten-Doorn in Eeklo.