Wordt van de cursisten verwacht dat ze thuis studeren of voorbereiden, bijvoorbeeld het instuderen van woordenschat en grammatica?

Niets moet, maar enige herhaling of studie van aangebrachte grammatica strekt wel tot aanbeveling.