De mythen van Plato

Een beschouwing van de filosofie en verhalen van Plato. Het boek bevat hervertalingen van zijn bekendste verhalen, zoals over de vastgeketende mensen in de grot, de Nobele Leugen en het verzonken Atlantis, en voorziet deze van essays die ze in bredere filosofische en historische context plaatsen. Daarnaast is er veel aandacht voor de rol en functie van de mythe in het algemeen. Met diepgang geschreven. Voor een geoefend lezerspubliek. Bert van den Berg is universitair docent Griekse en Romeinse filosofie aan de Universiteit Leiden. Hij doceert en publiceert onder meer over Plato en de Platoonse traditie.Hugo Koning is docent klassieke talen aan de Universiteit Leiden en het Stanislascollege in Delft. Hij doceert en publiceert onder andere over mythologie.